Privacy Statement

Privacy Statement

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

Biohorma B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt producten onder de naam Efamol. Biohorma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.efamol.nl en de Efamol Gezondheidslijn en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Biohorma zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling in onze webwinkel. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Samenwerkingspartner Drogisterij.net
Voor het uitvoeren van uw bestelling in de Efamol Webwinkel werken wij samen met Drogisterij.net B.V. uit Stellendam (KvK nr. 24297154). Wij geven uw klantgegevens uitsluitend door aan Drogisterij.net met als enig doel het incasseren, factureren en verzenden van de door u geplaatste bestelling in de Efamol Webwinkel. Drogisterij.net en Biohorma zijn beiden aangesloten bij het Thuiswinkel Waarborg en dragen zorg voor een webomgeving waar u veilig online kunt winkelen.

Persoonsgegevens
Biohorma verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis via het contactformulier op onze website of per e-mail aan Biohorma is doorgegeven. Biohorma verwerkt de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u per e-mail de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, u de producten te leveren die u heeft besteld en om uw mening over onze diensten te vragen.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), heeft u altijd recht op inzage in uw gegevens. Op uw verzoek ontvangt u een uitdraai van de gegevens die wij over u hebben. U heeft het recht uw persoonsgegevens door Biohorma te laten verwijderen, verbeteren en/of aan te vullen.

Gegevens over uw gezondheid
Indien u via het contactformulier op onze website of per e-mail zelf gegevens verstrekt over uw gezondheid, verleent u hierbij Biohorma toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij de advisering over onze producten.

Andere gegevens
Ten behoeve van interne doeleinden, zoals beheer en statistiek, kan Biohorma ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Biohorma
Biohorma heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer u een bestelling plaatst, het contactformulier invult, of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer (SSL). Zo worden de persoonsgegevens tijdens verzending en opslag versleuteld en vindt de verzending van persoonsgegevens altijd via een beveiligde verbinding plaats.

Het gebruik van IP-adressen
Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u on-line was, aan is toegekend.

Biohorma kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites
Als service aan onze gebruikers, kunnen Biohorma websites links bevatten naar websites van derden, waarover Biohorma geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. U dient zelf te controleren welke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op de websites van derden.

Het gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch naar uw browser wordt gestuurd. Welke cookies gebruikt Biohorma?

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf heeft gemaakt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor online verkoop proces
Om de verschillende stappen in het online verkoopproces te kunnen doorlopen plaatsen wij cookies. Dit is noodzakelijk voor de levering van een door u gevraagde dienst. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

3. Cookies voor websitestatistieken
Wij maken bij de Biohorma gebruik van een web analytics pakket (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of u een groot scherm heeft, etc. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent c.q. uw IP adres. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

4. Cookies van externe partijen
Op verschillende sites maken we gebruik van Facebook, Youtube, Hyves, Twitter en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video’s en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze sites te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Toekomst
Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van de cookiewetgeving. Biohorma beraadt zich nog over de manier waarop zij deze wet precies invulling gaat geven.

Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacyverklaring van Biohorma, dan kunt u een e-mail sturen naar info@www.efamol.nl